Trykk for flere produkter.
Ingen produkter ble funnet.

Angrerett

 • Lov om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven).

  Les hele loven her:
  https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2014-06-20-27?q=angrerett

  U
  tvalgt paragraf, hentet fra kapittel 6:
  § 20.Rett til å gå fra avtalen (angrerett)

  Forbrukeren har rett til å gå fra avtalen (angrerett) ved å gi melding til den næringsdrivende før utløpet av angrefristen, jf. § 21.
  Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen.
  Meldingen kan fremsettes ved bruk av utfylt angreskjema eller ved fremsettelse av annen utvetydig erklæring.
  Dersom den næringsdrivende gir forbrukeren adgang til å gi melding etter annet ledd elektronisk, skal den næringsdrivende umiddelbart bekrefte på et varig medium at meldingen er mottatt.
  Bevisbyrden for at melding er gitt, påhviler forbrukeren.

 • Generelt om angreretten
  Du har rett til å angre på ditt kjøp innen 14 dager fra avtalen er inngått.
  For å benytte seg av angrefrist, fyll ut angrerett skjema og send dette inn til Christech AS innen fristen for angrerett går ut.
  Frakt til Christech AS ved retur både innenfor og utenfor angrerettsfristen skal dekkes av kunden, og beregnes til å være samme fraktkostnader som produktets opplyste fraktkostnader til kunde ved salg.
  Kostnaden vil være opplyst ved bestilling og på kundens faktura/kontantnota, som er vedlagt produktet eller sendt ut på mail.
  I enkelte tilfeller vil kunden kunne ha motatt rabatt på frakt ved kjøp, denne rabatten videreføres ikke til returkostnadene, og kunden må betale den fulle kostnaden ved retur / benyttelse av angrerett.
  Ved avtalt retur eller benyttelse av angrerett, skal produktet være i orginal forpakkning og pakkes trygt.
  Det er kundens ansvar at produktet kommer uskadet frem.
  Skadede produkter eller produkter som har mistet deler eller hele sin verdi p.g.a. bruk eller naturlig varighet, kan bli avkuttet eller miste sin rett til full tilbakebetaling ved retur / angrerett. 
  Vi henter ikke ut pakker sendt til oss på postoppkrav.


  For å laste ned angrerett skjerma trykk her:
  Angrerett-skjerma.pdf
   

Meny

Innstillinger

Trykk for flere produkter.
Ingen produkter ble funnet.